Mieszkanie Plus – „Nie!” dla nowej ustawy mieszkaniowej

| 1 października 2017
Pod siedzibą PiS

Pod siedzibą PiS

17 września ulicami Warszawy przeszła około 300-osobowa manifestacja w obronie praw lokatorów. Protest dotyczył obowiązującej od 11 sierpnia ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości przyjętej w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”.

Nowe prawo wprowadziło zmianę w obowiązującej do tej pory ustawie o ochronie praw lokatorów. Zmiana ta umożliwi przeprowadzanie eksmisji bez wyroku i prawa do lokalu socjalnego lub tymczasowego, a jej koszty będą potrącane z kaucji wpłaconej przez lokatora.  Oznacza to, że lokator pozostaje bez żadnej ochrony w momencie, gdy z jakiejś przyczyny, np. choroby, utraty pracy czy po prostu wieku, nie jest w stanie opłacić czynszu.

Manifestację firmowało kilkanaście organizacji, m.in.: Ruch Sprawiedliwości Społecznej, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów, OZZ Inicjatywa Pracownicza, Inicjatywa Polska, Pracownicza Demokracja, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Opinia Bieżąca i Partia Razem. Uczestnicy zgromadzili się przy Pałacu Kultury, skąd przemaszerowali na ul. Nowogrodzką przed siedzibę Prawa i Sprawiedliwości.

Manifestujący nieśli hasła m.in.  „Mieszkania dla ludzi, eksmisja dla rządu – precz z doto-waniem deweloperów”, „Chcemy mieszkań, NIE kamieniczników”,  „Reprywatyzacji STOP – eksmitować rząd!”.

Joanna Puszwacka

Category: Gazeta - październik 2017, Gazeta - październik 2017 - cd

Comments are closed.